Logo  Franz Fischer
  Spedition GmbH

Drive forward in green

Icon DEIcon ENIcon PLHome > Firma > Przechowywanie i przeładunek


Przeładunek towaru luzem

Wheel loader

Od 2001 roku Grupa Franz Fischer oferuje klientom magazyn dla przechowywania soli drogowej, centralną logistykę, którą na terenie północnych Niemiec również przejęliśmy. Ta hala ma pojemnośc 22.000 ton. Niemniej jednak powierzchia magazynowa była niewystarczająca, dlatego w 2014 roku została dobudowana nowa hala o pojemności 10.000 ton.


Możemy załadować zarówno wywrotki, jak i pojazdy z ruchomą podłogą albo silo. Wywrotki są napełniane ładowarkię kołową, która ma własną wagę. W ten sposób ciężar ładunku jest stale sprawdzany, przez co nieprzyczynia się do niepotrzebnego ponownego załadunku lub wyładunku. Pojazdy z ruchomą podłogą lub pojazdy silosowe są ładowane za pomocą przenośnika taśmowego, który jest napełniany za pomocą ładowarki kołowej.


Oprócz tego oferujemy zainteresowanym klientom

  • Ogrzewany magazyn o powierzchni 500 m2 dla pakowanych towarów
  • Skład o powierzchni 2.000 m2
  • Przeładunek towarów luzem ze statków śródlądowych
  • i ważenie całych pojazdów.